Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Aza Import s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.pixeleu.cz) se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů. Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.

Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností Aza Import s.r.o., jsou fakturační informace zákazníka uvedené při objednání zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, dodací adresa - ulice, město, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovolným souhlasem s odběrem obchodních sdělení.

Účel shromažďování osobních údajů

Společnost Aza Import s.r.o shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a ke vnitřním potřebám společnosti.

Účelem uskutečnění obchodu se rozumí prodej zboží či služeb. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pak pro zasílání aktuálních obchodních nabídek a informací.

Vnítřními potřebami společnosti se rozumí tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu a dalších aktivit spojených s chodem společnosti. Tyto aktivity slouží pouze pro společnost Aza Import s.r.o. a nejsou poskytovány třetí straně.

Vymazání osobních údajů

V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@pixeleu.cz .

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Aza Import s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů. Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů

Naše zákazníky a registrované uživatele nepravidelně kontaktujeme na uvedených kontaktech za účelem obchodního sdělení.

Pokud si nepřejete být informování o novinkách a akcích, prosíme o odeslání žádosti o vymazání na e-mailovou adresu info@pixeleu.cz

Společnost Aza Import s.r.o. se zavazuje řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zákaznický servis

Důležité informace